Dwaalspoor Music Festival
.

In de rauwe randjes van de Spoorzone in Zwolle gaat Dwaalspoor de samenwerking aan met Peper Producties om een nieuw tech house georiënteerd festival te organiseren waar iedereen vrij en welkom is. Een samenkomst van creatief jong en oud talent, vrolijk en kleurrijk met een rauw Berlijns randje. 

Dwalen door de Insta

PRIVACY VERKLARING


In de volgende privacyverklaring staat omschreven hoe Dwaalspoor omgaat met persoonlijke informatie van websitebezoekers en gegevens van kopers van toegangsbewijzen van evenementen (hierna genoemd “gebruiker”) (mede) georganiseerd door Dwaalspoor.

 

ONDERDELEN

Deze wijze van werken is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ingaat per 25 mei 2018. Door gebruik te maken van deze website of wanneer je gegevens via deze website verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid, zoals hieronder omschreven. Dwaalspoor neemt beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van privacygevoelige gegevens.

Dit privacy statement is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. Doeleinden van gegevensverwerking
2. Marketingactiviteiten
3. Beveiligingsniveau
4. Wijzigen van gegevens
5. Fotografie/film
6. Verstrekking van gegevens naar derden
7. Contactgegevens
8. Wijziging privacy statement

 

1. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Dwaalspoor kan persoonsgegevens van gebruikers onder meer aanwenden voor de volgende doeleinden:

• Ter uitvoering van dienstverlening met betrekking tot evenementen
• Ter beheer van de klantadministratie
• Om de gebruiker informatie te verschaffen over evenementen die Dwaalspoor (mede)
organiseert, per nieuwsbrief of per social media
• Ter verbetering van de dienstverlening, bijvoorbeeld bij enquêtes of (markt) onderzoeken
• Ter analyse en optimalisatie van de websites

Dwaalspoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tot een periode van maximaal 2 jaar. Dwaalspoor verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens en de gebruiker behoudt het recht zijn of haar gegevens te laten verwijderen of wijzigen. Meer hierover vind je bij punt 4. 

 

2. MARKETINGACTIVITEITEN

Dwaalspoor houdt met betrekking tot marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers bij. Het gaat hier dan om het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvraging, lengte van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

Ook verzamelt Dwaalspoor enkele klantgegevens, waaronder naam en voornaam, e-mailadres, betalingswijze, muziekvoorkeuren wanneer je een ticket aanschaft of wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden en om je te informeren over nieuwe concerten of speciale dienstverlening rondom concerten en evenementen. 

 

3. BEVEILIGINGSNIVEAU

Dwaalspoor neemt beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van privacygevoelige gegevens. Ten eerste krijgen alleen de werknemers voor wie het noodzakelijk is toegang tot privacygevoelige gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen (ook in een cloud) en beveiligd. Wanneer je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van je gegevens, kun je contact opnemen met het hoofdkantoor van Dwaalspoor. 

 

4. WIJZIGING VAN GEGEVENS

Als gebruiker van de website heb je op ieder moment recht om je persoonsgegeven in te zien, te laten corrigeren of om verwijdering aan te vragen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Dwaalspoor verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Dwaalspoor behandelt dit verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend, schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Onderaan elke mailing van Dwaalspoor krijgt de gebruiker de mogelijkheid zich af te melden voor een eventuele nieuwsbrief. Wanneer de gebruiker zich afmeldt, zal hij of zij geen mailings meer ontvangen van de desbetreffende lijsten. 

 

5. FOTOGRAFIE/FILM

Bij alle evenementen en festivals van Dwaalspoor is het mogelijk dat bezoekers op de foto of film worden gezet door aangewezen huisfotografen, aanwezige fotografen van mediapartners en een ingehuurde filmcrew. Bezoekers stemmen automatisch met deze mogelijkheid toe wanneer ze een ticket kopen voor de festivals of het evenement. Ook dat dit materiaal gebruikt wordt geplaatst op social media (Facebook, YouTube en Instagram), de website van het festival of evenement en mogelijk voor advertentie- en promotiedoeleinden. Wanneer een bezoeker niet wil dat zijn of haar foto online komt te staan of wordt gebruikt, kan hij of zij een schriftelijk verzoek indienen. 

 

6. VERSTREKKING GEGEVENS NAAR DERDEN

Ten behoeve van de dienstverlening maakt Dwaalspoor gebruik van diensten van derden. Het gaat hier om partijen die tickets verkopen, partijen waarmee evenementen worden georganiseerd, en partijen die het mogelijk maken om nieuwsbrieven te verzenden. Wanneer gegevens die aan deze derden verstrekt worden, of wanneer Dwaalspoor gegevens van deze partijen ontvangt, worden dezelfde regels in achting gehouden. De volgende gegevens kunnen mogelijk worden verstrekt:

• Gegevens die zijn verzameld via (de websites van) partijen waarmee Dwaalspoor evenementen organiseert: NAW-gegevens, e-mailadres, contactgegevens, voorkeur van muzieksmaak.
• Gegevens die zijn verzameld bij de (online) verkoop van tickets van de evenementen van Dwaalspoor.

Dwaalspoor verstuurt geen ongevraagde reclame en verkoopt geen gegevens door aan partijen. Indien wettelijk verplicht, kan Dwaalspoor persoonsgegevens verstrekken aan derden.

 

Privacystatement van derden

Dit Privacy Statement geldt voor de website van Dwaalspoor en haar evenementen. Dit statement is niet van toepassing op de websites of services van derden, zoals partners van Dwaalspoor. Voor het privacybeleid van de betreffende partners, die mogelijk afwijken van dit beleid, bezoek je de website van de betreffende partners. 

 

7. CONTACTGEGEVENS

Eventuele vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens kun je richten tot:

Dwaalspoor
Nieuwe Markt 11
8011PE Zwolle
Nederland
info@dwaalspoorzwolle.nl

 

8. AANPASSINGEN PRIVACY STATEMENT

Dwaalspoor behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving dit privacy statement aan te passen. Indien er wijzigingen plaatsvinden, wordt dit op de website gepubliceerd. Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.